xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
เกษตรกรหนี้พุ่ง-ภาคใต้อ่วมสุด
 สศก.เปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรอบ 4 ปี หนี้พุ่งแซงรายได้ ภาคใต้อ่วมสุด ราคายางตกต่ำ ส่วนอีสานรายได้เพิ่ม
    นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ารายได้เงินสดของเกษตรกรทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัว 2% จากปีเพาะปลูก  2551/52 - 2554/55 
    โดยภาคใต้มีอัตราการขยายตัวลดลง 3.81% เนื่องจากสินค้าหลัก คือ ยางพารา ที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงปี 2553 และ 2554 จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ  ส่วนสินค้าอื่น เช่น ปาล์มน้ำมันและผลไม้ มีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย และปริมาณผลผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยางพารา
    ส่วนภาคที่มีรายได้เงินสดขยายตัวมากที่สุดคือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.02% เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือ มีอัตราการขยายตัว 3.85% ภาคกลาง 1.87%
    โดยรายได้สุทธิที่ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งรวมถึงรายได้นอกภาคการเกษตร พบว่า ทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.84% จากปีเพาะปลูก 2551/52 - 2554/55 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 7.90% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 4.93% ภาคกลาง 4.92% ในขณะที่ภาคใต้มีอัตราการขยายตัวลดลง 5.65%
    ทั้งหมดส่งผลให้เกษตรกรมีทรัพย์สินปลายปีทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.32% จากปีเพาะปลูก 2551/52 -  2554/55 โดยภาคใต้มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด 9.75% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.03% ในขณะที่ภาคเหนือมีอัตราการขยายตัวลดลง 6.22% และภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลง 0.68% ในส่วนของหนี้สิน ภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด 8.92% รองลงมาภาคเหนือ 8.29% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.97% ขณะที่ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลง 0.14%.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโำำพสต์
วันที่ลงข่าว : 25 ธ.ค. 2556
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting