หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ก.พาณิชย์จับมือ ทอท.- คิงส์พาวเวอร์ ตั้งหน้าร้านโอทอป
 กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) (ทอท.) และ บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ตั้ง  OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อให้สินค้า OTOP มีโอกาสเข้าถึงตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาชาติ ที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละกว่า 34 ล้านคน  และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า  100 ล้านบาท
 
วันนี้ (วันที่ 6 มกราคม 2557 ) นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด OTOP Store  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ)  คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน
 
การจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาและขยายช่องทางการค้าในประเทศให้หลากหลายและทั่วถึง ทั้งนี้นอกเหนือจากการจัดตั้ง OTOP Store ณ    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนงานที่จะเปิด OTOP Store ในพื้นที่ท่าอากาศยานสำคัญแห่งอื่น ๆ เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงจะขยายรูปแบบร้านค้า OTOP เข้าสู่ช่องทางการตลาด Modern Trade ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย
 
สำหรับการจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออกและ        ฝั่งตะวันตก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จุดละ 50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 100   ตารางเมตร โดยไม่มีค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนในด้านการบริหารจัดการ OTOP Store  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ      ซึ่งบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้างร้านค้า และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย
  
สำหรับกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าใน OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการกว่า 100 ราย รวม 275 รายการ เพื่อจัดจำหน่ายในร้านค้า สำหรับการตั้งราคาจำหน่ายกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คำนวณกำไรเบื้องต้นไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อ และคาดว่ายอดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน OTOP Store แห่งนี้ปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
 
ส่วนการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง     2 แห่ง คือ บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ภายใต้การบริหารงานของบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด และการกำกับดูแลจากกระทรวงพาณิชย์ จะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP Select ที่หลากหลายหมุนเวียนเข้าสู่ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สินค้า OTOP มีโอกาสเข้าถึงตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนานาชาติที่ใช้บริการเดินทางเข้า – ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีละกว่า 34 ล้านคน และกระทรวงพาณิชย์จะนำรูปแบบ วิธีการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 6 ม.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting