Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
"มูดี้ส์"ปรับเพิ่มเครดิตไทยจากมุมมองเชิงลบเป็นมี"เสถียรภาพ" เหตุศก.ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง
นอกจากนี้ Moody′s ยังได้ปรับเพิ่มเพดานอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Bond Ceiling) จากเดิมที่ระดับ A3 เป็น A2 และปรับแนวโน้มที่เป็นลบให้เป็นระดับที่มีเสถียรภาพ ในส่วนเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Ceiling) Moody′s ยังคงยืนยันที่ระดับ Baa1 แต่ได้ปรับแนวโน้มที่เป็นลบให้เป็นระดับที่มีเสถียรภาพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การปรับแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้เป็นระดับที่มีเสถียรภาพเป็นการสะท้อนมุมมองของ Moody′s ว่า ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงดีขึ้นเพียงพอที่จะชดเชยผลจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในอนาคต นอกจากนี้ สถานะการเงินของรัฐบาลไทยยังอยู่ในระดับที่มั่นคงหลังจากการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในขณะที่สถานะการชำระเงินต่างประเทศที่ปรับปรุงดีขึ้นจะช่วยรับมือกับความผันผวนของกระแสเงินทุนได้ รัฐบาลไทยสามารถดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิภาคกับวัฏจักรเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะการคลังของประเทศ Moody′s จึงคลายความกังวลในผลกระทบของนโยบายดังกล่าว ซึ่งเคยเป็นปัจจัยทำให้ Moody′s ปรับลดแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้เป็นลบเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยเห็นได้จากรายรับของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นตามวัฏจักรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รายจ่ายภาครัฐลดลงเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่หมดลง นอกจากนี้ สถานะการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลยังกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ โดย Moody′s คาดว่า ระดับหนี้โดยตรงของรัฐบาลจะคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 ของ GDP ในปี 2553 ในขณะเดียวกันเงินทุนสำรองระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จากปี 2549 มาอยู่ที่ 169 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2553 จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ ระดับหนี้ต่างประเทศของภาครัฐและเอกชนยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ เนื่องจากภาครัฐและเอกชนสามารถระดมทุนภายในประเทศได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เศรษฐกิจของไทยยังต้องพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศในด้านการส่งออกและรายรับจากการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก รวมถึงปัจจัยทางการเมืองต่างๆ ที่อาจจะก่อให้ เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในระยะใกล้ถึงระยะปานกลาง ซึ่งรวมถึงผลการตัดสินของศาลที่จะมีออกมาในระยะนี้ วันครบรอบเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่สำคัญ และการเลือกตั้งใหม่ที่จะมีขึ้นก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ดี Moody′s เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลที่ยึดมั่นในระเบียบและความมั่นคงจะช่วยลดความเสี่ยงของการไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง จะทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวไม่ส่งผลร้ายแรงต่อสถานะการเงินของรัฐบาล หรือดุลการชำระเงินของประเทศ และช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่จะมีเพิ่มขึ้นตามมา Moody′s ปรับเพิ่มระดับเพดานความน่าเชื่อถือตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Bond Ceiling) เป็น A2 ซึ่งเพดานความน่าเชื่อถือดังกล่าวระบุถึงอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกโดยองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับจะได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเสรีภาพทางการเงินในประเทศนั้นๆ ด้วย เพดานความน่าเชื่อถือดังกล่าวประเมินจากความเป็นไปได้ว่า ในกรณีที่รัฐบาลผิดนัดชำระหนี้จะก่อให้เกิดการพักชำระหนี้ในระบบอย่างกว้างขวางหรือไม่ ซึ่งจากการที่ประเทศไทยมีการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก และนโยบายของไทยในปัจจุบันที่มุ่งไปสู่การเปิดเสรีให้ไปลงทุนในต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลพึ่งพาการกู้เงินจากต่างประเทศในระดับต่ำ Moody′s จึงประเมินว่า ความเสี่ยงในการพักชำระหนี้ดังกล่าวลดลง
Post : 29 Oct 2010
« Back
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica