หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563-2564
3 ส.ค. 2563 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
13 ม.ค. 2563 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
13 ก.ย. 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
19 ก.พ. 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
26 พ.ค. 2559 สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2559
7 ม.ค. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
31 ก.ค. 2557 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 57 และแนวโน้ม 58
20 มี.ค. 2557 คาดการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 57
17 ธ.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค 56 และแนวโน้มปี 57
16 ต.ค. 2556 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 56 และแนวโน้มปี 57
15 มี.ค. 2555 แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 55
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และแนวโน้มปี 2555
1 ม.ค. 2554 เศรษฐกิจภูมิภาค แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และปี 54
30 ก.ย. 2553 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2/53 และแนวโน้ม 53 และ54
29 มิ.ย. 2553 เอกสารประกอบสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
29 มิ.ย. 2553 สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
26 ก.พ. 2553 สรุป ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้มปี 2553
1 ต.ค. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มทั้งปี 2552
18 มิ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มตลอดปี 2552
1  |  2  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting