หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
กทปส.หนุนงบ 80 ล้าน ส่งเสริม 10 โครงการวิจัยพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย
         พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. สำนักงาน กสทช.กล่าวว่า กทปส.เป็นกองทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ผลิตชิ้นงานการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสังคมส่วนรวม ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ปีนี้ได้คัดเลือกให้ 10โครงการ จาก 8หน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 80ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน - 24 เดือน ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ผลงานที่โดดเด่นได้รับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม โครงการสายอากาศแถบความถี่กว้าง ที่มีอัตราการขยายสูง สำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินที่ห่างไกล ,โครงการแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช. ,โครงการการจัดทำจดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย ,โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์  ,  โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค , โครงการงานสัมมนาปลายปี เรื่อง "วาระดิจิทัลแห่งอาเซียนและการเตรียมพร้อมของภาควิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย"  , โครงการสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต : พัฒนาการของตลาดสื่อลามก และความถดถอยของสังคมไทย / โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ,โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  , โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทั้ง 10 โครงการมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมภาคประชาชน ทั้งด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักวิจัย เตรียมความพร้อมประเทศไทยสำหรับการพัฒนาในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 30 ม.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting