หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ธ.ก.ส.เล็งสินเชื่อ 57 โตเพิ่ม 1.08 แสนล้าน
  ธ.ก.ส.เปิดแผนดำเนินงานปีบัญชี 57 เล็งสินเชื่อโตเพิ่ม 1.08 แสนล้านบาท พร้อมจัดยุทธศาสตร์ทำงาน 5 ปี ดันพัฒนาขีดความสามารถชุมชนรับเออีซี คาดปีนี้ฟันกำไร 8.5 พันล้านบาท
    รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปีบัญชี 2557 (เม.ย.57- มี.ค.58) โดยตั้งเป้าหมายเงินให้สินเชื่อเพิ่ม 1.08 แสนล้านบาท เงินรับฝากเพิ่ม 9 หมื่นล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 3 พันล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ไม่เกิน 4% ส่งผลให้คาดว่าเมื่อสิ้นปีบัญชี 2557 ธ.ก.ส.มีสินทรัพย์เพิ่มเป็น 1.41 ล้านล้านบาท เงินให้สินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 1.07 ล้านล้านบาท และเงินรับฝากคงค้างอยู่ที่ 1.17 ล้านล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายกว่า 70% เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้า
    นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2557-2561) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรรองรับ AEC พัฒนาการบริการการเงินอย่างครบวงจร บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ
    สำหรับผลดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปีบัญชี 2556  (เม.ย.-ธ.ค.2556) มีกำไรสุทธิกว่า 7 พันล้านบาท ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเกิดจากรายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้การบริหารโครงการรัฐ คือ การรับจำนำข้าว ซึ่งคาดว่าถึงสิ้นปีบัญชีในวันที่ 31 มี.ค.2557 จะมีกำไรสุทธิกว่า 8.5 พันล้านบาท โดยมียอดเงินฝากคงค้าง ณ สิ้น ธ.ค.2556 กว่า 1.11 ล้านล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 1 ล้านล้านบาท ส่วนเอ็นพีแอลอยู่ระดับกว่า 5% เพิ่มขึ้นจากต้นปีบัญชีที่อยู่ที่กว่า 4% เป็นผลจากน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2554 และราคาผลผลิตตกต่ำ.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโำำพสต์
วันที่ลงข่าว : 10 ก.พ. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting