หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
เกษตรกรหนี้พุ่ง-ภาคใต้อ่วมสุด
 สศก.เปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรอบ 4 ปี หนี้พุ่งแซงรายได้ ภาคใต้อ่วมสุด ราคายางตกต่ำ ส่วนอีสานรายได้เพิ่ม
    นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ารายได้เงินสดของเกษตรกรทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัว 2% จากปีเพาะปลูก  2551/52 - 2554/55 
    โดยภาคใต้มีอัตราการขยายตัวลดลง 3.81% เนื่องจากสินค้าหลัก คือ ยางพารา ที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงปี 2553 และ 2554 จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ  ส่วนสินค้าอื่น เช่น ปาล์มน้ำมันและผลไม้ มีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย และปริมาณผลผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยางพารา
    ส่วนภาคที่มีรายได้เงินสดขยายตัวมากที่สุดคือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.02% เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือ มีอัตราการขยายตัว 3.85% ภาคกลาง 1.87%
    โดยรายได้สุทธิที่ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งรวมถึงรายได้นอกภาคการเกษตร พบว่า ทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.84% จากปีเพาะปลูก 2551/52 - 2554/55 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวสูงสุด 7.90% รองลงมาคือ ภาคเหนือ 4.93% ภาคกลาง 4.92% ในขณะที่ภาคใต้มีอัตราการขยายตัวลดลง 5.65%
    ทั้งหมดส่งผลให้เกษตรกรมีทรัพย์สินปลายปีทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.32% จากปีเพาะปลูก 2551/52 -  2554/55 โดยภาคใต้มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด 9.75% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.03% ในขณะที่ภาคเหนือมีอัตราการขยายตัวลดลง 6.22% และภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลง 0.68% ในส่วนของหนี้สิน ภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด 8.92% รองลงมาภาคเหนือ 8.29% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.97% ขณะที่ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวลดลง 0.14%.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโำำพสต์
วันที่ลงข่าว : 25 ธ.ค. 2556
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting