หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2562
  • ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2562
  • ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2562
สถานการณ์ปัญหาระยะเวลาเครดิตการค้า (Credit Term)
สถานการณ์ปัญหาระยะเวลาเครดิตการค้า (Credit Term)
ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ผลกระทบจากวิกฤติปัญหาในปัจจุบัน
ผลกระทบจากวิกฤติปัญหาในปัจจุบัน
ผลกระทบจากวิกฤติปัญหาในปัจจุบัน
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ส.ค.2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเมษายน 2562"
แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
ศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดทำการ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 096-3464875 E-mail : [email protected]
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562"
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562"
เเถลงข่าว "ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนสิงหาคม 2562"
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ปีที่ 8 ฉบับที่ 401 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 400 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 399 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 398 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 397 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 396 Weekly Review
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนมกราคม 2563
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนมกราคม 2563
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting