หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
การยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SMEs ไทย
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
เปิดเผยผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วย"
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ "ดัชนี SMEs ประจำไตรมาส 1/2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปี 62
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2562"
ผลการสำรวจ "สถานภาพแรงงานไทย"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนมีนาคม 2562"
ปีที่ 6 ฉบับที่ 358 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 357 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 356 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 355 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 354 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 353 Weekly Review
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนเมษายน 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนมีนาคม 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting