หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561ผลการสำรวจ "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561"
  • ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561ผลการสำรวจ "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561"
  • ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561ผลการสำรวจ "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561"
10 อันดับธุรกิจเด่น 2562
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันปีใหม่ 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันปีใหม่ 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันปีใหม่ 2561
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในเทศกาลลอยกระทง 2560
แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559
เผยผลสำรวจอาชีพ”ดาวรุ่ง-ดาวร่วง”ปี 2562
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
ผลการสำรวจ "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือน พฤศจิกายน 2561"
ผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2561
ผลสำรวจ "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.61"
ผลการสำรวจ “แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิทัล”
ปีที่ 6 ฉบับที่ 340 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 339 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 338 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 337 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 336 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 335 Weekly Review
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนธันวาคม 2561
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2561
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ดัชนีชี้วัดทางสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting