หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 62
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 62
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 62
ประเมินผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อผู้ประกอบการ SMEs
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562-2563
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562-2563
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
สถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 2562
สถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 2562
สถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ส.ค.2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเมษายน 2562"
แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562"
เเถลงข่าว "ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนสิงหาคม 2562"
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพฤษภาคม 2562"
ปีที่ 8 ฉบับที่ 387 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 386 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 385 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 384 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 383 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 382 Weekly Review
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนพฤศจิกายน 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนตุลาคม 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนตุลาคม 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting