หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2567
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2567
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมการใช้จ่าย และทัศนะของผู้ปรครองช่วงเปิดเทอม ปี 2567
พฤติกรรมการใช้จ่าย และทัศนะของผู้ปรครองช่วงเปิดเทอม ปี 2567
พฤติกรรมการใช้จ่าย และทัศนะของผู้ปรครองช่วงเปิดเทอม ปี 2567
สถานภาพหนี้ครัวเรือน ปี 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2563
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562"
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562"
เเถลงข่าว "ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนสิงหาคม 2562"
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2562"
ปีที่ 11 ฉบับที่ 617 Weekly Review
ปีที่ 11 ฉบับที่ 616 Weekly Review
ปีที่ 11 ฉบับที่ 615 Weekly Review
ปีที่ 11 ฉบับที่ 614 Weekly Review
ปีที่ 11 ฉบับที่ 613 Weekly Review
ปีที่ 11 ฉบับที่ 612 Weekly Review
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเมษายน 2567
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนเมษายน 2567
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2567
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2567
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนมีนาคม 2567
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนมีนาคม 2567
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting