หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง : กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในเทศกาลลอยกระทง 2560
แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2562"
ผลสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง"
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 62
ผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร”
เผยผลสำรวจอาชีพ”ดาวรุ่ง-ดาวร่วง”ปี 2562
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
ที่ 6 ฉบับที่ 349 Weekly Review
ที่ 6 ฉบับที่ 348 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 347 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 346 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 345 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 344 Weekly Review
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนมกราคม 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting