หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
คลัง เปิดเผยรายได้รัฐบาลช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 57 จัดเก็บรายได้ ได้จำนวน 6 แสนล้านบาท
 นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จำนวนสุทธิ 654,655 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2  โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมจัดเก็บภาษี 3 กรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดเก็บได้ 650,755 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 25,595 ล้านบาท (ร้อยละ 3.8) โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 10,888 ล้านบาท ภาษีน้ำมัน จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 10,389 ล้านบาท และอากรขาเข้า จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 7,316 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีสุราและภาษีเบียร์ จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 5,051 และ 4,133 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุรา เมื่อเดือนกันยายน 2556 ในขณะที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 61,946 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 12,355 ล้านบาท (ร้อยละ 24.9) และหน่วยงานอื่นจัดเก็บรายได้ 43,097 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 9,891 ล้านบาท (ร้อยละ 29.8) เนื่องจากมีการนำส่งคืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า จำนวน 5,929 ล้านบาท
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 27 ก.พ. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting