หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งัด5ข้อเพิ่มมูลค่าอุตฯรถ BOI นัดแรกตั้งคณะอนุฯ
 กสอ.งัด 5 ยุทธศาสตร์รักษาแชมป์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ระบุตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม 5-8% ปี 2558 ด้านบอร์ดบีโอไอนัดแรกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่ขอรับส่งเสริมฯ ก่อนเสนอบอร์ดใหญ่ไฟเขียวอีกครั้ง คาดอนุมัติหมดภายใน 3-4 เดือน
    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ได้กำหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และผลักดันให้ไทยรักษาความเป็นผู้นำในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการส่งออก โดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม 5-8% ปี 2558 
    สำหรับนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย สนับสนุนการเจรจาทางการค้า และขยายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของไทยให้มากขึ้นตั้งเป้าขยายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 10%, ยกระดับและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร, ผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าเป็นของตัวเอง
    นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนัดแรก ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจำนวน 19 คน โดยคณะอนุกรรมการจะมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 200-750 ล้านบาท และโครงการที่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ที่มีขนาดการลงทุนเกิน 200 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีขนาดการลงทุนเกิน 750 ล้านบาท เพื่อเสนอบอร์ดบีโอไอพิจารณาต่อไป คาดว่าคณะอนุกรรมการจะสามารถพิจารณาและเสนอโครงการให้บอร์ดบีโอไอพิจารณาอนุมัติโครงการที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้ภายในเวลา 3-4 เดือนนับจากนี้
    นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,291.88 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันที่ลงข่าว : 2 พ.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting