xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
สศก. เร่งฟิตความพร้อมเกษตรกร เน้นเพิ่มศักยภาพการผลิตรับเออีซี
  สศก.เตรียมความพร้อมภาคเกษตรก่อนเข้าสู่เออีซี  ระดมจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทั่วทุกภาค เผย 2 ครั้งเกษตรตื่นตัวและให้ความสนใจ ระบุครั้งต่อไปจะเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็ง-เพิ่มศักยภาพการผลิต
   นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากที่ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558" รวม 2 ครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  โดยรูปแบบจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการค้าและการลงทุน  ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า และรวมถึงแนวทางในการสร้างจุดเด่นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรของไทย โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ ร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัวรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    "ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งการสัมมนาได้มีการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างหลากหลาย" รองเลขาธิการกล่าวและว่า  
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร ให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองทุน FTA)ด้วย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการปรับปรุง
    สำหรับในภาคการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสภาเกษตรกรและผู้แทนหอการค้าในพื้นที่มาเป็นวิทยากรร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่ อาทิ ผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
    "นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดสัมมนา เกี่ยวกับการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง AEC ของสศก. อีกหลายประเด็น เช่น การอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมควรมีอย่างต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและกองทุน FTA ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และวิทยุ"  
    รองเลขาธิการสศก. กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นสัมมนาที่ต้องการให้มีการจัดครั้งต่อไป คือ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC เป็นต้น
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 15 ม.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting