Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
ส่งออกอาหารไทยปี53โต4.7%ต่ำกว่าคาดที่10%
นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่าภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย 10 เดือนแรกของปี 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตและส่งออก ในอัตรา 4.7% และ 6.9% ตามลำดับ โดยภาคการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงครึ่งปีแรก และหดตัวลงในครึ่งปีหลังเนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศเช่น มันสำปะหลัง ผักผลไม้ อาหารทะเล เป็นต้น ประกอบกับต้องเผชิญกับภาวการณ์แข็งค่าของเงินบาทในช่วงปลายปี โดยการส่งออกอาหารตลอดปี 2553 คาดว่าจะมีมูลค่าเพียง 790,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% ต่ำกว่ามูลค่าส่งออก 830,000 ล้านบาท ขยายตัว10.0% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การค้าอาหารโลกในปี 2553 คาดว่าจะมีมูลค่า 992,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.0% ซึ่งไทยยังคงรักษาการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลกไว้ได้เช่นเดียวกับปีก่อน แต่ส่วนแบ่งตลาดอาหารโลกของไทยปรับตัวดีขึ้นจาก 2.45% ในปี 2552 มาอยู่ที่ 2.58% ในปีนี้ ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่อัตราขยายตัวมีแนวโน้มต่ำกว่าปี 2553 โดยการส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่า 810,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากประเทศผู้ผลิตรายสำคัญได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกจะหดตัวลงเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะการแข็งค่าของเงินบาท การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ำมัน แต่จะขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงได้
Post : 22 Dec 2010
« Back
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com