หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2562 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
13 ก.ย. 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
19 ก.พ. 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
12 ต.ค. 2560 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560-2564
7 ธ.ค. 2559 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559
9 ส.ค. 2559 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
12 พ.ค. 2559 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ ปี 2560
11 ธ.ค. 2558 ปรับประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ SME ปี 2558 และ ปี 2559
14 ก.ย. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ ปี 2559
17 เม.ย. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 58
7 ม.ค. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
31 ก.ค. 2557 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
20 มี.ค. 2557 ประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2557
17 ธ.ค. 2556 ผลกระทบทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยปี 57
17 ธ.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 56 และแนวโน้มปี 57
11 พ.ย. 2556 ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง พรบ.นิรโทษกรรม กรณีต่างๆ
17 ต.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 57
17 ก.พ. 2555 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 55
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
6 ต.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 54 และแนวโน้มปี 55
1  |  2  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting