หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
บทวิเคราะห์ตามสถานการณ์
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2562 10 อาชีพเด่น 2562
19 ธ.ค. 2561 การประเมินศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นของประเทศไทย กรณีศึกษาธุรกิจบริการแท็กซี่
26 พ.ย. 2561 แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิตอล
29 ต.ค. 2561 รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย
28 ก.ย. 2561 การเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ไทย
24 ส.ค. 2561 ประเมินความสามารถในการเข้าถึงนโยบายของภาครัฐของ SMEs ไทย
25 ก.ค. 2561 ทัศนะต่อความตั้งใจและความคุ้มค่าของการจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs ไทย
29 มิ.ย. 2561 ผลสำรวจจำนวนสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทย
19 ธ.ค. 2560 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน
19 ธ.ค. 2560 10 อาชีพดาวรุ่ง
12 ธ.ค. 2560 10 อันดับธุรกิจเด่น 2561
22 ธ.ค. 2559 10 ธุรกิจเด่น ปี 2560
25 ส.ค. 2559 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
18 ส.ค. 2559 ประเมินผลกระทบระเบิดที่เกิดขึ้นในภาคใต้
6 ก.ค. 2559 ผลกระทบของ Brexit ต่อเศรษฐกิจไทย
24 มี.ค. 2559 ทัศนะของหน่วยงานภาครัฐต่อสถานการณ์ภัยปล้งปี59
24 มี.ค. 2559 ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง
24 มี.ค. 2559 ผลกระทบภัยแล้งต่อธุรกิจ
11 ธ.ค. 2558 ผลการสารวจทัศนะต่อนวัตกรรมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
6 ก.ค. 2558 ผลลกระทบภัยแล้ง
1  |  2  |  3  |  4  
กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อผู้ติดต่อ *
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล *
ติดต่อเรื่อง *
รายละเอียด *
รหัสรูปภาพ
*
   
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting