หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตอบรับตราสาร MBS 2.05 พันล้านของ บตท.
 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (“บตท.”)  นำเสนอขายตราสาร MBS ไม่เกิน 2,050 ล้านบาท อายุ 3 ปี นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)   กล่าวว่า   "การจำหน่าย MBS วงเงิน ไม่เกิน2,050 ล้านบาทแก่นักลงทุนสถาบัน (PP) และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW)   ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนและมีความต้องการซื้อเกินวงเงินจัดจำหน่าย  (Over Subscribe) กว่า 1.5 เท่าถึงแม้ได้มีการปรับลดมาตรการผ่อนปรนเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะมีผลมาจากการที่ บตท. ได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่มีประกันจากบริษัททริส เรทติ้ง  ให้เพิ่มเป็น AA- /Stable   ประกอบกับผลการดำเนินงานของ บตท. ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ตราสาร MBS  ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก  อนึ่ง บตท. สามารถนำไปวางแผนการออกตราสารครั้งต่อไปเพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของนักลงทุนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  และรองรับการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์กว่า 2 หมื่นล้านบาทที่ต้องการขายให้กับ บตท.ในปี 2557 นี้  เนื่องจากโมเดลธุรกิจของสถาบันการเงินมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ และสามารถสร้างผลกำไรครบวงจรมากยิ่งขึ้น  ทั้งด้านการขายพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ด้านการจัดจำหน่ายและถือครองตราสาร MBS ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีเครดิตเรตติ้งองค์กรที่ดี  จึงทำให้สถาบันการเงินหันมาให้ความสนใจโมเดลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดรอง  สร้างผลประกอบการให้กับองค์กรมากขึ้น"

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการ  สายการเงิน   กล่าวว่า  " ตราสาร MBS ที่เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,050 ล้านบาท อายุ 3 ปี โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 1,500 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และหุ้นด้อยสิทธิ จำนวนไม่เกิน 550 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ดำเนินธุรกรรมในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย และพัฒนาตลาดทุนเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  ตามพันธกิจ บตท.  อนึ่ง ในการออกจำหน่ายตราสาร MBS วงเงิน 2,050 ล้านบาท ในครั้งนี้   ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน  เนื่องจากเชื่อว่า นักลงทุนให้ความสำคัญในการลงทุนตราสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ โดย บตท. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ AA- (Stable) จากบริษัท  ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม   2556  ที่ผ่านมา  ตลอดจนตราสาร MBS เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจาก บตท.  จะรับความเสี่ยงจากการถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ (Subordinated Deb) ที่มีพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันตราสารที่ออก  และได้รับการจัดจำหน่ายโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)"
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 24 ธ.ค. 2556
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting