หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
จี้รัฐดันสมาชิกอาเซียน เร่งเปิดเสรีน้ำตาลทราย
  3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายหวั่นแผนขยายตลาดน้ำตาลไทยในอาเซียนมีอุปสรรค หลังหลายชาติในอาเซียนคงนโยบายชะลอการเปิดเสรีตลาดน้ำตาล แนะไทยควรเร่งผลักดันประเทศสมาชิกเปิดเสรีน้ำตาลทราย ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันน้ำตาลไทยให้ยั่งยืน
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ทางโรงงานน้ำตาลทรายมีความกังวลถึงการเปิดตลาดเสรีน้ำตาลทรายในปี 2558 เพราะขณะนี้ยังมีหลายประเทศที่เป็นสมาชิกอาเชียนที่ยังคงนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมด้วยการชะลอการเปิดตลาดเสรีน้ำตาลทรายต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทย ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงควรเจรจาผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการเปิดเสรีนำเข้าตลาดน้ำตาลทรายได้อย่างเสรี โดยกำหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเอื้อโอกาสการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยไปยังชาติในอาเซียนมากขึ้น
    ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยก็ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยให้มีความยั่งยืนและมีรายได้จากการส่งออกน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยส่งออกน้ำตาลทรายเป็นเบอร์ 2 ของโลก โดยมีปริมาณส่งออก 70% จากผลผลิตทั้งหมดมีตลาดหลักคือเอเชีย 90% แต่ก็มีอุปสรรคด้านการส่งออกน้ำตาลทราย คือหลายประเทศยังคงชะลอการปรับลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทราย รวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศตนเอง เช่น อินโดนีเซีย ได้ใช้สิทธิ์กำหนดน้ำตาลเป็นสินค้าอ่อนไหวสูง จึงขอทยอยลดภาษีลงเหลือ 5-10% ในปี 2558 เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่ขอทยอยลดภาษีลงเหลือ 0-5% ในปี 2558 หรือมาเลเซียที่ใช้การกำหนดโควตา และการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลทรายไปยังประเทศเหล่านี้ไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที่คว    “เดิมทีประเทศในอาเซียนได้ตกลงกรอบการค้าเสรีระหว่างกัน (อาฟตา) เมื่อปี 2535 ที่ให้สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ลดภาษีนำเข้าน้ำตาลเหลือประมาณ 0-5% ภายในปี 2553 และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ลาว พม่า กัมพูชาและเวียดนาม ทยอยปรับลดภาษีน้ำตาลลงเหลือประมาณ 0-5% ภายในปี 2560 แต่ในความเป็นจริง การลดภาษีภายใต้กรอบการค้าเสรีดังกล่าวยังไม่บรรลุเจตนารมณ์ตามกรอบการค้าที่ได้ตกลงระหว่างกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายภายในประเทศ” นายเชิดพงษ์กล่าว.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโำำพสต์
วันที่ลงข่าว : 5 ก.พ. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting