หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
เงินเฟ้อปี 58 ติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมว่า อยู่ที่ระดับ 105.75 ลดลง 0.85% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2558 ลดลง 0.90% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซี่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของราคาขายปลีกน้ำมัน ภายในประเทศ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมันตลาดโลก และการลดลงของค่าไฟฟ้า ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการดู แลค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการตรึงราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราเงินเฟ้อปี 2558 ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงฯ คาดการณ์ไว้ที่ (-1)-(-2)%
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ปี 2558 ยังคงขยายตัวสูงขึ้น 0.68% โดยมีสินค้าที่ราคาสูงขึ้น 157 รายการ ทรงตัว 190 รายการ ลดลง 103 รายการ
สำหรับอัตราเงินเฟ้อปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า จะอยู่ระหว่าง 1-2% โดยมีสมมติฐานหลัก คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3-4% ราคาน้ำมันดิบดูไบ 48-54 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 36-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
แหล่งที่มา : อัตราเงินเฟ้อในปี 2558 หดตัวลง 0.9% เป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลง ส่วนปีนี้กระทรวงพาณิชย์ คาด ขยายตัวในกรอบ 1-2%
วันที่ลงข่าว : 5 ม.ค. 2559
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting