หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ปลื้มยอด BOI ทะลุ 1ล้าน ล.
  บีโอไอเผยตัวเลขขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2556 เหนือความคาดหมาย มูลค่าลงทุนทะลุ 1 ล้านล้านบาท หลังกลุ่มพลังงานแห่ยื่นขอรับส่งเสริมก่อนสิ้นปี 2556 เผยเตรียมแผนชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศปี 2557 เดินหน้าดึง 9 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา (ม.ค.-ธ.ค.2556) ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 2,237 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,110,400 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 207,463 คน โดยกลุ่มการลงทุนบริการและสาธารณูปโภคมียอดสูงสุดถึง 849 โครงการ มูลค่า 522,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา รองมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 448 โครงการ มูลค่า 254,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา   
    ทั้งนี้ นักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด จำนวน 562 โครงการ มูลค่า 282,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 54% ของมูลค่าลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและกิจการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน รองลงมาเป็นการลงทุนจากจีน 45 โครงการ   มูลค่า 42,530 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เฉพาะเดือน ธ.ค.56 มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาถึง 554 โครงการ มูลค่า 270,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก  
    สำหรับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 จะต้องติดตามปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ทางการเมือง ดังนั้น บีโอไอจะเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต  กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคและนาโนเทค ไบโอพลาสติก และอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดของเสีย การนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโำำพสต์
วันที่ลงข่าว : 15 ม.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting