หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
อาเซียนปลื้ม ปี 58 ปรับลด ภาษีเหลือ0%
 นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ครั้งที่ 15 ได้หารือและผลักดันให้สมาชิกอาเซียนมีการลดภาษีลงเหลือ 0% ทั้งหมด ซึ่งสมาชิกเก่าของอาเซียน 6 ประเทศ ได้ลดภาษีเหลือ 0% แล้วตั้งแต่ปี 2553 และอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ มีกำหนดต้องลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 2558 แต่ขณะนี้ดำเนินการลดภาษีเกือบทั้งหมดแล้ว
         อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เหลือเพียงสินค้าบางรายการที่เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวของแต่ละประเทศ เช่น ข้าว น้ำตาล ผักและผลไม้บางชนิด เนื้อสัตว์บางชนิด กาแฟ และยาสูบ เป็นต้น ที่ภาษียังไม่ลดเหลือ 0% ซึ่งจะต้องมีการผลักดันให้มีการลดภาษีต่อไป และยังได้เริ่มจัดทำคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านมาตรการทางการค้าทั้งหมดของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
          นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่กระทบต่อการส่งออกและการนำเข้าสินค้าภายในอาเซียน ซึ่งไทยได้หยิบยกและติดตามการแก้ไขปัญหามาตรการควบคุมนำเข้าพืชสวนของอินโดนีเซีย ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย อินโดนีเซียได้หยิบยกประเด็นการลอกเลียนแบบสินค้ากาแฟของอินโดนีเซียในมาเลเซีย ส่วนกัมพูชาและลาวได้หยิบยกประเด็นมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย โดยอ้างว่าไทยกีดกันการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน ทำให้เกษตรกรลาวและกัมพูชาไม่สามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังไทยได้.
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันที่ลงข่าว : 26 มิ.ย. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting