xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ว่า ดัชนี Modern Trade อยู่ที่ระดับ 51.5 ปรับตัวลดลงจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52.1 แบ่งเป็นดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 52.1 ลดลงจากในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ที่ระดับ 54.1 และดัชนีในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.9 เพิ่มขึ้นจากในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 ที่ระดับ 50.1 โดยวิเคราะห์ดัชนีจากปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ รายได้จากการขายหรือให้บริการ, กำไรจากการขายหรือให้บริการ, จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ, ราคาขายสินค้าโดยรวมเฉลี่ย, การจ้างงาน, ต้นทุนการดำเนินงาน

ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค มองว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านบวก คือ การประกาศจัดการเลือกตั้งทำให้มีบรรยากาศคึกคัก, จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง, เทศกาลปีใหม่และตรุษจีนส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน, นโยบายและมาตรการสวัสดิการของรัฐ อาทิ บัตรคนจนหรือช็อปช่วยชาติ, นโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคล, มาตรการฟรีวีซ่าขยายเวลาเพิ่ม ขณะที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจด้านลบคือ สถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5, สถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็วและรุนแรง, ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น, อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น, ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับไม่สูงมาก ส่งผลต่อระดับรายได้ของครัวเรือน, ภาระหนี้สินของครัวเรือน, สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้การบริโภคยังไม่ขยายตัว

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจมองว่ากำลังประสบปัญหาอยู่ทั้งหมด 4 ด้านคือ เศรษฐกิจที่ยังเติบโตไม่ทั่วถึง, กำลังซื้อที่ยังกลับมาไม่เป็นปกติ, สถานการณ์ต้นทุนของสินค้าที่อยู่ในระดับสูง, ปัญหาในการประมาณการเนื่องจากมีผลกระทบจากเรื่องการเมืองต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งบวกและลบ จึงมีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจในการบริโภคของภาคเอกชนรวมถึงผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานไม่ได้สูงเกินไปและไม่เกิดการผันผวนด้านราคาสินค้า การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และต้องการให้รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ทำให้มีกระแสเงินไหลเข้ามาในการจับจ่ายใช้สอยภาคประชาชนมากขึ้น

“โดยเชื่อว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่ทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น รวมถึงบรรยากาศหลายอย่างในประเทศจะดีขึ้น สิ่งที่ต้องเร่งรัดให้รัฐบาลสนับสนุนคือ การกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้สินค้าเกษตรมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมารัฐบาลก็มีการช่วยเหลืออยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องพยายามให้มีการหมุนเวียนรายได้เพิ่มขึ้นด้วย”
แหล่งที่มา : มติชน
วันที่ลงข่าว : 8 พ.ค. 2562
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting