หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
  • ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
  • ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
10 อันดับธุรกิจเด่น 2563
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในปี 2563
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ส.ค.2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเมษายน 2562"
แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562"
เเถลงข่าว "ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนสิงหาคม 2562"
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพฤษภาคม 2562"
ปีที่ 8 ฉบับที่ 392 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 391 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 390 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 389 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 388 Weekly Review
ปีที่ 8 ฉบับที่ 387 Weekly Review
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนธันวาคม 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนธันวาคม 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนพฤศจิกายน 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting