หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ผลการสำรวจ “รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย”
  • ผลการสำรวจ “รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย”
  • ผลการสำรวจ “รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย”
รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561
ผลสำรวจพบเอสเอ็มอีไทยต้องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในเทศกาลลอยกระทง 2560
แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559
หอการค้าโพลพฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561
ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาสที่ 3/2561
ผลการสำรวจ “รูปแบบการใช้และการจัดการ Logistics SMEs ไทย”
เน้นรัฐ-เอกชนจับมือลงทุน ‘อุตสาหกรรมกีฬา’ แก้กฎหมายเอื้อ-สร้างคนออกกำลัง-รายได้อื้อ
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย.ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน หลังคนเชื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
เงินเฟ้อปี 58 ติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 332 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 331 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 330 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 329 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 328 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 327 Weekly Review
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
ดัชนีชี้วัดทางสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2561
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน 2561
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting