หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
สถานภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
เปิดเผยผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วย"
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561
เปิดเผยผลการสำรวจ "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วย"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2562"
ผลสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง"
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 62
ปีที่ 6 ฉบับที่ 353 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 352 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 351 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 350 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 349 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 348 Weekly Review
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนมีนาคม 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting