หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
สถานภาพธุรกิจชุมชน
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
ประเมินผลกระทบของผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเมษายน 2562"
แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
สำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
เปิดเผยผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วย"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพฤษภาคม 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ "สถานภาพธุรกิจชุมชนเเละดัชนีเศรษฐกิจชุมชน"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเมษายน 2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ "ดัชนี SMEs ประจำไตรมาส 1/2562"
เปิดเผยผลการสำรวจ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปี 62
ปีที่ 7 ฉบับที่ 363 Weekly Review
ปีที่ 7 ฉบับที่ 362 Weekly Review
ปีที่ 7 ฉบับที่ 361 Weekly Review
ปีที่ 7 ฉบับที่ 360 Weekly Review
ปีที่ 7 ฉบับที่ 359 Weekly Review
ปีที่ 7 ฉบับที่ 358 Weekly Review
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนพฤษภาคม 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเมษายน 2562
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting