Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
สถานภาพผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2561
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันวาเลนไทน์ 2562
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561
พฤติกรรมและการใช้จ่ายในเทศกาลลอยกระทง 2560
แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 62
ผลการสำรวจ "สถานภาพผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร”
เผยผลสำรวจอาชีพ”ดาวรุ่ง-ดาวร่วง”ปี 2562
ผลสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
ปีที่ 6 ฉบับที่ 344 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 343 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 342 Weekly Review
ปีที่ 6 ฉบับที่ 341 Weekly Review
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนมกราคม 2562
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: utcccebf@yahoo.com
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica