หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม 2564
ผลกระทบของมาตรการเยียวยาที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2564
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564-2565
ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2564-2565
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
ภาพรวมประเทศเมียร์ม่า
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ปี 2564 และทัศนะต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ปี 2564 และทัศนะต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ปี 2564 และทัศนะต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบัน
สถานภาพหนี้ครัวเรือน ปี 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2563
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562"
แถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562"
เเถลงข่าว "ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2562"
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนสิงหาคม 2562"
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เเถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2562"
ปีที่ 9 ฉบับที่ 488 Weekly Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 487 Weekly Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 486 Weekly Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 485 Weekly Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 484 Weekly Review
ปีที่ 9 ฉบับที่ 483 Weekly Review
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนตุลาคม 2564
ดัชนีชี้วัดทางสังคม เดือนตุลาคม 2564
ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2564
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน 2564
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิจัย)
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ฝ่ายวิจัย)
การทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting