หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 56 และแนวโน้มปี 57
11 พ.ย. 2556 ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง พรบ.นิรโทษกรรม กรณีต่างๆ
17 ต.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 57
16 ต.ค. 2556 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคปี 56 และแนวโน้มปี 57
15 มี.ค. 2555 แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 55
17 ก.พ. 2555 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 55
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และแนวโน้มปี 2555
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
6 ต.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 54 และแนวโน้มปี 55
3 พ.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และตลอดปี 54
1 ม.ค. 2554 เศรษฐกิจภูมิภาค แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และปี 54
30 ก.ย. 2553 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2/53 และแนวโน้ม 53 และ54
29 มิ.ย. 2553 เอกสารประกอบสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
29 มิ.ย. 2553 สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
26 ก.พ. 2553 สรุป ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้มปี 2553
19 พ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2553
20 ต.ค. 2552 Thailand Economics Outlook 2009-2010
1 ต.ค. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มทั้งปี 2552
18 มิ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มตลอดปี 2552
5 มี.ค. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2552
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting