หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2559 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ ปี 2560
11 ธ.ค. 2558 ปรับประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ SME ปี 2558 และ ปี 2559
14 ก.ย. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ ปี 2559
17 เม.ย. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 58
7 ม.ค. 2558 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
31 ก.ค. 2557 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
20 มี.ค. 2557 ประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2557
17 ธ.ค. 2556 ผลกระทบทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยปี 57
17 ธ.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 56 และแนวโน้มปี 57
11 พ.ย. 2556 ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง พรบ.นิรโทษกรรม กรณีต่างๆ
17 ต.ค. 2556 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 57
17 ก.พ. 2555 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 55
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
6 ต.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 54 และแนวโน้มปี 55
3 พ.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และตลอดปี 54
19 พ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2553
20 ต.ค. 2552 Thailand Economics Outlook 2009-2010
5 ก.พ. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
1 ม.ค. 2552 Thailand Economics Outlook 2009-2010
13 พ.ย. 2551 ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2551-2552
1  |  2  |  3  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting