หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2555 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจปี 55
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และแนวโน้มปี 2555
16 ธ.ค. 2554 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
6 ต.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 54 และแนวโน้มปี 55
3 พ.ค. 2554 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และตลอดปี 54
1 ม.ค. 2554 เศรษฐกิจภูมิภาค แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และปี 54
30 ก.ย. 2553 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2/53 และแนวโน้ม 53 และ54
29 มิ.ย. 2553 เอกสารประกอบสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
29 มิ.ย. 2553 สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้ม
26 ก.พ. 2553 สรุป ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและแนวโน้มปี 2553
19 พ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2553
20 ต.ค. 2552 Thailand Economics Outlook 2009-2010
1 ต.ค. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มทั้งปี 2552
18 มิ.ย. 2552 แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มตลอดปี 2552
5 มี.ค. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2552
5 ก.พ. 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
1 ม.ค. 2552 Thailand Economics Outlook 2009-2010
13 พ.ย. 2551 ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2551-2552
2 ต.ค. 2551 สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที3 และแนวโน้มปี 2551
7 ส.ค. 2551 ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2551
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting