หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
หอการค้าโพลล์
วันที่เผยแพร่ หัวข้อผลสำรวจ ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2555 ทัศนะของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภค
30 ส.ค. 2555 พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงสารทจีน 2555
17 ส.ค. 2555 สถานการณ์ชาวนาไทย
16 ส.ค. 2555 ทัศนะต่อมาตรฐานการชั่ง ตวง และวัดสินค้าเกษตร
31 ก.ค. 2555 ทัศนะของประชาชนต่อมาตรการราคาแนะนา
31 ก.ค. 2555 ทัศนะต่อการดูแลราคาหมูและราคาไข่ไก่
31 ก.ค. 2555 ทัศนะของผู้ประกอบการต่อมาตรการแนะนำราคา
20 ก.ค. 2555 ประเมินโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (เกษตรกร)
20 ก.ค. 2555 ประเมินนโยบายรับจำนำข้าว (เกษตรกรไทย)
13 ก.ค. 2555 มาตรการดูแลราคาของรัฐบาล
19 ม.ค. 2555 พฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงตรุษจีน
พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2557
พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2557
1  |  2  |  3  |  4  |  5  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: utcccebf@yahoo.com
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting