หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2544 การสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และกลุ่มประเทศยุโรปเหนือเกี่ยวกับสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าและพืชป่าในป่าในประเทศไทย กองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย
2544 โครงการ "ลักษณะประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า" กระทรวงอุตสาหกรรม
2544 โครงการ "ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน" ธนาคารแห่งประเทศไทย
2543 โครงการ "ดัชนีวัฏจักรธุรกิจระยะกลางและดัชนีชี้นำวัฏจักรเงินเฟ้อ" กระทรวงพาณิชย์
2543 โครงการ "ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" กระทรวงพาณิชย์
2542 โครงการ "Thailand's Business Environment and Governance : Private Enterprise Survey" ธนาคารโลก
2539 โครงการศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) : กรณีศึกษาตลาดกลางทางการเกษตรตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซีย หอการค้าไทย
2538 โครงการประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน (กรณีภาคเหนือตอนบน) ร่วมวิจัยกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 โครงการ "พัฒนาคุณภาพตัวแทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด" บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
2538 โครงการ "การศึกษาทัศนคติและความพอใจของประชาชนการตัดสินใจประกันชีวิต" บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
1 ... 2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting