xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2547 อาหาร น้ำ และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้ำของคนไทย ณ พ.ศ.2547 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว.
2547 โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด กรมบัญชีกลาง
2547 โครงการการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุก
2547 โครงการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2547 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อสินค้า OTOP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2547 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2547 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster” หอการค้าไทย
2547 โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-แอฟริกาใต้” กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
2547 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา” มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
2546 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ (TSSI) 2546-ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2546 โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร 2546 – 2549 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2546 โครงการจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 2546 – 2554 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
2546 โครงการประเมินผลโครงการโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2545 โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเหนือเสนอต่อรัฐบาล หอการค้าไทย
2545 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 2545-2548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2545 การจัดทำการสำรวจสภาวะการค้าในธุรกิจรถยนต์ (Automotive Business Survey) 2545 – 2553 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
2545 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของการจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย
2545 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “3D Multimedia Object Library for E-Learning” กองทุนนวัตกรรม
2545 โครงการ “การสำรวจปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ)” กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2544 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย (Distributor) บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting