xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2551 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของ อพท. ช่วงเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2551 โครงการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2550 การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2550 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่5 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2550 โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2550 โครงการ GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE (GEI) กระทรวงการต่างประเทศ
2549 การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายเมล์ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
2549 โครงการที่ปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2549 โครงการสำรวจวิจัยประเมินผลโครงการสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) ธนาคารออมสิน
2549 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
2549 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่4 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2549 โครงการศึกษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์
2549 โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2549 โครงการจัดทำระบบงานตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่อ อิเล็กโทรนิค สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2548 โครงการสำรวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2548 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2548 โครงการศึกษาและออกแบบจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2548 โครงการ “การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน
2548 โครงการ “สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินค้าของบริษัท RICOH” บริษัท RICOH
2547 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting